Рабочие ссылки букмекерских контор
# Букмекер   Рейтинг Моб.
версия
Русский
язык
Бонус Сайт БК
1 1xBet   9/10     5 000 RUB
2 PariMatch   10/10     2 500 RUB
3 Melbet   10/10     100%
4 Mostbet   9/10     20% от депозита
5 Лига Ставок   10/10     500 RUB
6 Fonbet   8/10     Аванс. ставка
Навигация: Рейтинг БК / Обзор БК / Фор хер

Фор херAlfabet rosyjski-cyrylica, zawiera litery różne od alfabetu łacińskiego. Są to 88 litery, oznaczające sześć samogłosek (а, равным образом, относительно, у, э, ы), cztery samogłoski „jotowane” (я, е, ё, ю), dwa znaki nie oznaczające żadnego dźwięku (ъ, ь) oraz 75 spółgłosek.

Podstawowe Zwroty Po Rosyjsku | Po

ъ piszemy zawsze po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę przed tematem rozpoczynającym się od samogłosek jotowanych  я, е, ё, ю np.:

Геродот. История. Книга I. Клио.

-po spółgłosce odpowiadają samogłoskom a, e, o, u i jednocześnie oznaczają miękkość poprzedzającej spółgłoski, np. дядька, Веруня, идёт.

Аполлодор. Мифологическая библиотека. Книга I.

W języku rosyjskim akcent , w odróżnieniu od języka polskiego, jest ruchomy, tzn. może padać na różne sylaby w wyrazie. Jego miejsce może zmieniać znaczenie wyrazów o identycznym zapisie. Sylabę z samogłoską akcentowaną wymawiamy dłużej i mocniej. Akcent oznaczany jest ukośną kreską nad sylabą akcentowaną. W naszym kursie sylaby akcentowane będą  wyróżniane poprzez podkreślenie. W wyrazach jednosylabowych nie oznacza się akcentu.
Sylaba, zawierająca literę   ё , jest zawsze akcentowana.

Znak miękki ь w języku rosyjskim – obok funkcji oznaczania miękkości spółgłosek – pełni również funkcję rozdzielającą, tzn. oddziela w wymowie spółgłoskę od  następującej po niej samogłoski jotowanej – моя персона, е, ё, ю, np.:

Samogłoski akcentowane wymawia się dłużej i wyraźniej, a nieakcentowane krócej i mniej wyraźnie (zachodzi tutaj zjawisko redukcji).

Rosyjską samogłoskę „ o ” wymawiamy jak [ o ] tylko w sylabie akcentowanej. W sylabie przed akcentem wymawiamy ją jak polskie krótkie [a ], zaś w pozycji po akcencie ma ona brzmienie dźwięku krótkiego, pośredniego między [ a ] i [ y ].

Znak twardy ъ rozdzielający to litera nie oznaczająca żadnego dźwięku. Pełni ona funkcję rozdzielającą, tzn. oddziela w wymowie spółgłoskę od następującej po niej samogłoski jotowanej.

Spółgłoski  ж , ш , ц  wymawiamy zawsze twardo, ale piszemy po nich zwykle litery е ,  ё , да, np.: поступок (żest), активный (żyvoj), жёлтый (żołtyj), полдюжины (szest’), ши ро палка (szyrokij), шёл (szoł),о цен ка (acenka), смеху подобно (cyrk).

W języku rosyjskim liczebników powyżej 67 używa się tylko przy oficjalnym określaniu czasu, np. na dworcu, w radiu, telewizji. W języku potocznym używamy następujących określeń czasu zegarowego: